Anàlisi del potencial d’estalvi

L’anàlisi del potencial d’estalvi d’una organització és el primer pas en la seva voluntat d’optimitzar l’ús que fa de l’energia sense haver de plantejar una inversió econòmica important.

Què fem?

1
Avaluar les dades energètiques disponibles
2
Realitzar una visita tècnica de l’edifici
3

Relacionar les dades amb l’ús dels sistemes energètics
4
Realitzar una diagnosi simple, visual i entenedora
5
Elaborar una proposta d’actuacions de millora
6
Aconsellar sobre el procés d’optimització energètica

L’anàlisi del potencial d’estalvi és totalment compatible amb el desenvolupament posterior del projecte d’estalvi energètic.