Estalvi energètic en escoles i organitzacions

Un procés d’acompanyament i dinamització per tal que la comunitat usuària de l’edifici aprengui a percebre l’energia que s’utilitza al nostre entorn i, a partir del canvi de comportament, generi estalvis i inicii el camí de l’autonomia energètica.

Què fem?

edifici1. Analitzem tècnicament l’edifici amb especial atenció a la gestió d’energia

Monitoritzem2. Monitoritzem el consum energètic amb accés on-line a software professional

compartir3. Formem de manera participativa fent una descoberta conjunta de l’edifici

Activitats educatives4. Proposem activitats educatives
(maleta pedagògica)

assessorament5. Assessorem amb propostes de millora personalitzades

informes6. Realitzem informes i ens reunim per a fer el seguiment

Quin cost té per l’escola o organització?

glyphicons_376_hand_saw
Proposem un sistema de compartició d’estalvis
que s’adapta a les característiques de cada projecte.

glyphicons_226_euro
Una part de l’estalvi serveix per a pagar els costos d’assessorament, i l’altra part és un benefici per a l’escola o organització

glyphicons_040_stats
La feina ben feta permet que les dues parts hi guanyin i esdevingui un projecte de cooperació.

Quins resultats obtenim?

Els resultats són variables en funció de la tipologia de l’edifici i els usuaris i de condicionants particulars de cada projecte.

En general podem afirmar que la metodologia aplicada i les eines que s’utilitzen permeten obtenir estalvis superiors al 30% en relació als consums vinculats al comportament de la comunitat.

30% D'ESTALVI

Elements clau per l’èxit del projecte

vist-i-plau

Aposta de la direcció del centre

Cal que les persones o l’equip responsable de la direcció vetlli per mantenir-lo viu i transmeti la motivació a la resta de la comunitat per què es faci seu el projecte.

vist-i-plau

Conscienciació de la comunitat a través d’activitats educatives

El projecte s’inicia visulatizant la importància d’aprendre a percebre l’energia que es consumeix. S’identifica la realitat del centre i es detecten les oportunitats de millora posant un èmfasi especial en aquelles en les quals tothom pot contribuir.

vist-i-plau

Equip professional de control i anàlisi del consum

Permet coneixer el comportament energètic de l’edifici, detectar anomalies, proposar millores i avaluar l’efecte de les actuacions realitzades.